Linköpings universitet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.humanistdygnet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vår ambition är att inte bara följa lagkraven, utan att ge alla besökare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du behöver information från oss i något annat format, om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till humanistdygnet@liu.se

Ring oss på 013-281000

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • På några ställen har färgrutor och fokusrutor inte tillräckligt kontrastvärde för att nå upp till kraven.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Linköpings universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Video-material skapat innan den 23 september 2020 som saknar textalternativ, vi har i nuläget varken tillgång till material eller de resurser som behövs för att texta och/eller syntolka äldre material.

Hur vi testat webbplatsen

Vi jobbar löpande med att granska och testa webbplatsen med intern kompetens.

Webbplatsen publicerades den 18 februari 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020