Välkommen till Humanistdygnet!

Humanistdygnet ägde rum den 17 september. Nästa humanistdygn är planerat till hösten 2024. 

Om Humanistdygnet

Under en hel dag får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare med flera föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism. Vi erbjuder dig skratt, tårar, kunskap och viktigast av allt - nya tankar. 

Det är Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet som utför uppdraget tillsammans med LiU Humanities, Östergötlands museum och Linköpings kommun. Humanistdygnet finansieras delvis av Humaniststiftelsen som är en fond som bildades av Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

Inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Humanistdygnet är tänkt som en inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne som delas ut vartannat år. Priset har delats ut sedan 1987 då Hasse Alfredsson fick det. Sedan dess har 15 humanister i Tage Danielssons mening och anda fått priset, senast var 2018 då Jesper Rönndahl fick den äran. Vid årets Humanistdygn kommer två priser att delas ut, både till 2020 års pristagare Liv Strömquist och till 2022 års pristagare, som ännu inte utsetts.

Tage Danielsson blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1980 ”för sina mångsidiga och ofta nybildande insatser inom opera, teater, film, revy och litteratur… Den mångsidighet och begåvning med vilken han nyttjar och berikar det svenska språkets uttrycksmedel är ett konstnärskap på hög nivå.” (Ur Skrift utgiven till professorsinstallation och doktorspromotion, 1980)

Här kan man höra Tage Danielsson framföra ”Den akterseglade humanisten” på Humanistdagarna 1985 (Youtube)

Länk till Linköpings kommuns sida om Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Bilder från Humanistdygnet 2022

Program 2022

Här finns programmet för Humanistdygnet 2022

Sociala medier

Kontakt

Projektledare

Projektgrupp

Per Stålebro, vik. avdelningschef Publik och lärande, Östergötlands museum

Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef  Samlingar och konservering, Östergötlands museum

Malin Forsling-Parborg, sakkunnig kultur, Linköpings kommun

Bodil Axelsson, professor, Linköpings universitet

Jesper Olsson, professor, Linköpings universitet

Malin Andersson, koordinator, Linköpings universitet

Alma Sönne, studentmedarbetare

Anna Friberg, Humtank

 

Samarbetspartners

Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Östergötlands museum

Linköpings kommun

LiU Humanities

Humtank