Save the date!

Lördag 5 oktober 2024 får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism på olika platser i Linköping.

Bilder från Humanistdygnet 2022

Om Humanistdygnet

Det är Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet som samordnar Humanistdygnet och utför uppdraget i samarbete med exempelvis LiU Humanities, Östergötlands museum och Linköpings kommun. Humanistdygnet finansieras delvis av Humaniststiftelsen som är en fond som bildades av Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

Inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne
Humanistdygnet är tänkt som en inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne som delas ut vartannat år. Priset har delats ut sedan 1987 då Hasse Alfredsson fick det. Sedan dess har 15 humanister i Tage Danielssons mening och anda fått priset, senast var 2022 då Henrik Dorsin fick den äran.

Tage Danielsson blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1980 ”för sina mångsidiga och ofta nybildande insatser inom opera, teater, film, revy och litteratur… Den mångsidighet och begåvning med vilken han nyttjar och berikar det svenska språkets uttrycksmedel är ett konstnärskap på hög nivå.” (Ur Skrift utgiven till professorsinstallation och doktorspromotion, 1980)

Här kan man höra Tage Danielsson framföra ”Den akterseglade humanisten” på Humanistdagarna 1985 (Youtube)

Länk till Linköpings kommuns sida om Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Projektledare

Viveca Valgren, Linköpings universitet

Kommunikatör

Tobias Örberg, Linköpings universitet 

Samarbetspartners

Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Östergötlands museum

Linköpings kommun

LiU Humanities

Humtank

Visit Linköping