Välkommen till Humanistdygnet!

Vi har nu tagit beslut om att ställa in Humanistdygnet den 17 april 2021 då vi inte ser att vi kan genomföra det på det sätt vi önskar på grund av den pågående pandemin.

Nästa Humanistdygn kommer att äga rum hösten 2022. Då hoppas vi att vi får bjuda på en skön blandning av vetenskap och kultur och ge dig tid för nya tankar. 

Om Humanistdygnet

Under en hel dag får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare med flera föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism. Vi erbjuder dig skratt, tårar, kunskap och viktigast av allt - nya tankar. Här erbjuds också en unik möjlighet att förstå vad humanism innebär.

Det är Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet som utför uppdraget tillsammans med LiU Humanities, Östergötlands museum och Linköpings kommun. Humanistdygnet finansieras delvis av Humaniststiftelsen som är en fond som bildades av Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

Inramning till Tage Danielsson-priset

Humanistdygnet är en inramning till utdelningen av Tage Danielsson-priset som delas ut vartannat år. Priset har delats ut till Tage Danielssons minne sedan 1987 då Hasse Alfredsson fick priset. Sedan dess har 15 humanister i Tage Danielssons mening och anda fått priset, senast var 2018 då Jesper Rönndahl fick den äran.

Tage Danielsson blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1980 ”för sina mångsidiga och ofta nybildande insatser inom opera, teater, film, revy och litteratur… Den mångsidighet och begåvning med vilken han nyttjar och berikar det svenska språkets uttrycksmedel är ett konstnärskap på hög nivå.” (Ur Skrift utgiven till professorsinstallation och doktorspromotion, 1980)

Här kan man höra Tage Danielsson framföra ”Den akterseglade humanisten” på Humanistdagarna 1985 (Youtube)

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Projektgrupp

Gabriela Huk, avdelningschef Publik och lärande, Östergötlands museum

Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef  Samlingar och konservering, Östergötlands museum

Malin Forsling Parborg, sakkunnig kultur, Linköpings kommun

Bodil Axelsson, biträdande professor, Linköpings universitet

Jesper Olsson, professor, Linköpings universitet

 

Samarbetspartners

Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Östergötlands museum

Linköpings kommun

LiU Humanities