Välkommen till Humanistdygnet! Visa/dölj innehåll

Humanistdygnet är tillbaka den 17 september! Då vill vi bjuda på en skön blandning av vetenskap och kultur och ge dig tid för nya tankar. 

220917: Stort grattis till Henrik Dorsin, årets mottagare av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne.

Prisutdelning sker kl 12.30 i Wallenbergsalen den 17 september. Henrik Dorsin framträder även kl 14.30.

Om Humanistdygnet

Under en hel dag får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare med flera föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism. Vi erbjuder dig skratt, tårar, kunskap och viktigast av allt - nya tankar. 

Det är Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet som utför uppdraget tillsammans med LiU Humanities, Östergötlands museum och Linköpings kommun. Humanistdygnet finansieras delvis av Humaniststiftelsen som är en fond som bildades av Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

Inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Humanistdygnet är tänkt som en inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne som delas ut vartannat år. Priset har delats ut sedan 1987 då Hasse Alfredsson fick det. Sedan dess har 15 humanister i Tage Danielssons mening och anda fått priset, senast var 2018 då Jesper Rönndahl fick den äran. Vid årets Humanistdygn kommer två priser att delas ut, både till 2020 års pristagare Liv Strömquist och till 2022 års pristagare, som ännu inte utsetts.

Tage Danielsson blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1980 ”för sina mångsidiga och ofta nybildande insatser inom opera, teater, film, revy och litteratur… Den mångsidighet och begåvning med vilken han nyttjar och berikar det svenska språkets uttrycksmedel är ett konstnärskap på hög nivå.” (Ur Skrift utgiven till professorsinstallation och doktorspromotion, 1980)

Här kan man höra Tage Danielsson framföra ”Den akterseglade humanisten” på Humanistdagarna 1985 (Youtube)

Länk till Linköpings kommuns sida om Stiftelsen Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Program Visa/dölj innehåll

10.00

Ryttargårdskyrkans brassband spelar utanför museet.

10.30

Välkommen till Humanistdygnet. Invigningstal av Cecilia Frode

Wallenbergsalen, ca 30 min

11.00

Damkören Linnea 

Den akademiska damkören Linnea bjuder på stycken ur sin repertoar.
Foajén, ca 20 min

11.30

Kultur som en kraft för socialt och politiskt engagemang – panelsamtal

Medverkande: Jonathan Josefsson (universitetslektor i Tema Barn, LiU), David Burman (ungdomsombud Linköpings kommun), Lovisa Mercurio (tidigare ungdomsombud Linköpings kommun), Linnéa Henningsson (Fridays for Future, Climate Live). Moderator: Ann Holmlid, länsråd
Wallenbergsalen, ca 45 min

Om fotografier som historisk källa

Jim Löfgren, arkivarie, Östergötlands museum
Kulturhistoriska fotografier finns i mängd på museer och i arkiv men även hos privatpersoner. De upp till 160-åriga ateljéporträtten på visitkort, miljöerna med människor från stad och landsbygd. De är unika historiska källor och bilduttryck vars potential är ännu större än man kanske kan tro och digitaliseringen kan lyfta fram dem i ljuset på nytt. 
Teschsviten, ca 20 min

Oäkta barn, hemligheter och pengar; att föda obemärkt

Johanna Sköld, professor i Tema barn, Linköpings universitet
Under flera hundra år var det möjligt i Sverige att föda barn anonymt. Det blev en utväg för många ogifta mödrar som ville undslippa den skam som följde av att ha få ett barn utom äktenskapet. Men hur gick detta till i praktiken? I föreläsningen presenteras vilka möjligheter som stod de ogifta mödrarna till buds, och hur detta hemlighetsmakeri skapade en marknad för så kallade obemärkta födslar.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

Människans geologiska spår

Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Tidigare i år fattade den svenska regeringen, som ett av de första länderna i världen, beslut om att bygga ett underjordiskt slutförvar för använt kärnbränsle, utformat för att hålla i 100 000 år. I vilket historiskt och geografiskt sammanhang sker det, och vad betyder det, tekniskt och moraliskt?
Läsesalen, ca 20 min

Vocabularies hold up freedom

Mahsa Malek Marzban, fristadsförfattare
Mahsa Malek Marzban inleder med en föreläsning som följs av ett samtal med Bodil Axelsson, professor i kulturarv vid Linköpings universitet. Föreläsning och samtal hålls på engelska.
Dahlgrensviten, ca 45 min

12.00

Dear Corona

Hasti Radpour, konstnär
I november 2020 stod en röd postlåda på Lilla torget i Linköping. Det fanns en text vid den här brevlådan, där konstnären bad allmänheten att skriva brev till Corona eller till någon de saknade! Breven kunde vara anonyma och på valfritt språk. Detta konstverk ställdes senare ut i Passagen konsthall sommaren 2021. Under Pandemi, när våra liv förändrades på så kort tid, när rädsla, ensamhet och förtvivlan tog över våra liv, hoppades konstnären kunna hjälpa andra genom att skapa detta verk. Att uttrycka det vi känner och skriva ner det kunde hjälpa oss må lite bättre, tyckte hon. Publiken svarade! Över 100 fantastiska och ärliga brev skickades till Coronas brevlåda.
Teschsviten, ca 20 min

Om att fråga och fråga bättre

Fredrik Stjernberg, professor i filosofi, Linköpings universitet
Jane Goodall sa: ”Jag tror att det som gör oss mänskliga är en förmåga att ställa frågor, en följd av vårt sofistikerade talade språk.”
Varför skulle det vara så? Våra närmaste släktingar, schimpanserna, verkar inte ställa frågor. Vi använder varandras kunskap, och det är inte så enkelt som det låter. Frågandet låter oss titta in i andras medvetanden. Vi kan också bli bättre på att ställa frågor.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

Tre nycklar till Rökstenens gåtor

Per Holmberg, gästprofessor och innehavare av Tage Danielsson-professuren 2021-2022, Linköpings universitet
Rökstenen är världens mest kända vikingatida runsten. Trots 150 års forskning är dess inskrift fortfarande gåtfull. Här berättar Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet, om ny forskning han genomfört med runologer, religionsvetare och arkeologer. Kanske går det att lösa inskriftens gåtor? Det gäller att säga farväl till hjältar, lyssna på en jätte och vrida på stenen.
Läsesalen, ca 20 min

12.30

Prisutdelning – Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne

Gustaf Appelberg, Kultur- och fritidsnämndens ordförande (Linköpings kommun) samt delar av priskommittén och årets pristagare
Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne har funnits sedan 1987. Priset delas ut till en förtjänt humanist i Tage Danielssons mening och anda. 2022 års pristagare tillkännages den 17 september kl 11:00 vid Tage Danielssons plats. Även 2020 års pristagare Liv Strömquist uppmärksammas under årets prisceremoni på museet. Liv Strömquist deltar med en förinspelad hälsning.
Wallenbergsalen, ca 45 min

10°C – varmt kylvatten, matlagning och samtal

Karin Willén och Carl Johan Erikson, konstnärer
Under Humanistdygnet kommer konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén att tillaga och bjuda på fisk som är fångad i närheten av kylvattenutloppet från Forsmarks kärnkraftverk. Vid utloppet är vattentemperaturen betydligt högre än normalt vilket påverkar fisken och andra organismer. Till exempel bidrar det varmare vattnet till att fiskarnas ämnesomsättning och storlek ökar vilket samtidigt innebär en större påfrestning på deras inre organ.
Konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén började 2014 sitt samarbete med fokus på en existentiell berättelse kring mat och att vara människa i ett ekosystem som är nära kollaps. Exempel på deras konstnärliga samarbeten kan nämnas kokböckerna: 10°C - Recept från Forsmarks skärgård (2016) och Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar (2019), den senare inom ramen för The Seed Box vid Linköpings universitet. I dessa projekt använder konstnärerna sig av kokbokens format för att på ett subversivt sätt problematisera och diskutera relationen mellan människan, natur och kultur.
Museiparken, ca 2 timmar

Bildning, djäknar och kamp för kvinnors utbildning – guidad promenad

Linköpings guideklubb
Linköping har en lång tradition som skolstad. På 1200-talet startades utbildning för präster i domkyrkan. Följ med på en guidning i bildningens fotspår och möt några djäknar; Jöns Jacob Berzelius, Anders Ljungstedt och Tage Danielsson. Kampen för kvinnors utbildning startade på 1860-talet. Möt två engagerade lärarinnor; Ada Arvedsson och Jenny Wallerstedt, som också kämpade för kvinnlig rösträtt.
Biljett hämtas i receptionen. Samling utanför entrén, ca 60 min

13.30

Kulturen, politiken och samhället, möjligheter och motstånd – panelsamtal

Medverkande: Olof Hermelin (museichef, Östergötlands museum), Sofia Lenninger (avdelningschef Regionmuseet Skåne), Hasti Radpour (konstnär), Erik Jersenius (kulturchef Östgöta Correspondenten), Maria Fagerberg (författare)
Moderator: Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, prefekt, Linköpings universitet
Wallenbergsalen, ca 45 min

Lyssnandets politik: unga röster som hot och möjlighet

Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema barn
De senaste decennierna har barn och ungas röster fått en alltmer framträdande roll i politiken. Globala klimatstrejker, protester mot rasism, vapenvåld och utvisningar av unga migranter är exempel på hur barn och unga ifrågasätter rådande ordningar och kräver politisk förändring. I denna föreläsning presenteras forskning om hur lyssnandet på barns och ungas röster har blivit en nyckel för rättigheter och rättvisa, samtidigt som lyssnandet har utvecklats till ett politiskt instrument för styrning av barn och unga och för att ge legitimitet åt skilda intressen och agendor.
Teschsviten, ca 20 min

You man, be human!

Tage Danielssons vänner
Tage Danielssons ständigt träffsäkra kommentarer till dåtiden, nutiden och framtiden i högst personliga val av Sune Lindgren. Musikaliskt stöd: Bruno Andersson och Nils-Inge Johansson. Smakprov av innehållet: ”Svanstankar”: Humorns förhållande till "Haute couture", ”Fabel”: Ett djuriskt humant perspektiv. Detta mixat med mer eller mindre humana, humanistiska eller humoristiska låtar. Kanske också plats för ”Dundersåtens Morgonpsalm”: Humorn i övervakningssamhället och kanske till och med Bob Dylan hos Tage.
Dahlgrensviten, ca 30 min

Det stora bankrånet i Linköping 1854

Camilla Smedberg, författare och föredragshållare, ceremonimästare vid Linköpings universitet
Det är fredagen den 24 mars år 1854. I mörkret urskiljer vi två figurer framför Rådhuset beläget på Stora torget. I rådhusets källare huserar sedan knappt 20 år tillbaka Östgöta Enskilda Banks kassavalv och bakom den stora järnporten finns en kassakista fylld med sedlar, koppar- och silvermynt. Medan invånarna i Linköping sover sött äger historiens första bankrån rum. Under föredraget kommer ni att tas med på en rafflande resa tillbaka i tiden och få följa såväl rånarna som polisens jakt på de skyldiga.
Konferensrum Emelie Piper, ca 45 min

Att bygga robotar med människan i fokus

Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur, Linköpings universitet
Artificiell intelligens och robotar blir mer och mer del av vår vardag. För att verkligen vara hjälpsamma och underlätta för oss ska de vara anpassade till hur vi brukar agera. Om robotar agerar så som vi förväntar oss blir det enklare att samarbeta med dem. Hannah berättar hur det mänskliga perspektivet kan bidra till design av robotar som är lättare att förstå och hur vi kan bygga robotar och AI med människan i fokus.
Läsesalen, ca 20 min

14.00

Ekot från den döende humanisten

Hampus Östh Gustafsson, forskare i Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Humanioras kris har sedan efterkrigstiden varit en återkommande och uttjatad trop i svensk debatt. Faktum är att humanister själva i hög grad bidrog till att lansera uttrycket i syfte att stärka sin ställning – detta i ett samhälle som i allt väsentligt tycktes omfamna naturvetenskaplig teknik framför humanistisk bildning. På olika kunskapsarenor och med uppslagsrika retoriska strategier protesterade folkhemmets humanister, däribland Tage Danielsson, mot sin styvmoderliga behandling.
Teschsviten, ca 20 min

Arkipelagiska försök – föreläsningen som konstform

Katja Aglert, konstnär, professor, Linköpings universitet
Hur kan föreläsningen som experimentform prövas som del av det konstnärliga utforskandet? Kan föreläsningen i sig vara ett konstnärligt uttryck? Det är något Katja Aglert har undersökt en längre tid genom hennes experiment med så kallade föreläsningsperformance. Dagens föreläsning blir ett nytt konstnärligt experiment på temat, och introducerar samtidigt Aglerts konstnärliga praktik.
Läsesalen, ca 20 min

14.30

Pristagare 2022

Plats på scen för mottagaren av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne.

Wallenbergsalen, ca 30 min

Damkören Linnea

Den akademiska damkören Linnea bjuder på stycken ur sin repertoar.
Dahlgrensviten, ca 30 min

15.30

Vad vore livet och samhället utan humaniora? – panelsamtal

Medverkande: Karin Axelsson (prorektor, Linköpings universitet), Beate Schirrmacher (docent i litteraturhistoria, Linnéuniversitetet, medlem i Humtank), Klara Müller (doktorand i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH) , Karin Olanders (Kultur- och fritidsdirektör, Linköpings kommun)
Moderator: Stefan Jonsson
Wallenbergsalen, ca 45 min

Nazismen och motståndet i Linköping

Johan Perwe, författare, forskare
Hur utbredd var nazismen i den östgötska lärdoms- och garnisonsstaden under 1930-talet och krigsåren? Hur starka var de antidemokratiska krafterna och vilka valde att göra motstånd? Forskaren och författaren Johan Perwe lyfter här fram några glömda medlöpare och okända motståndare i Linköping och skildrar hur nazismen påverkade staden och Linköpingsborna under en mörk tid.
Teschsviten, ca 20 min

Är samtidskonsten till för alla?

Lars-Ove Östensson, konstchef, Linköpings kommun
Linköpings kommuns konstchef Lars-Ove Östensson föreläser om hur samtidskonsten kan utgöra ett grundelement i uppbyggandet av morgondagens samhälle.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

"Om i våda eller med berådt mod är och torde bli en gåta" 

Camilla Smedberg, författare och föredragshållare, ceremonimästare vid Linköpings universitet
Allt började med ett intresse för ett gammalt hus i Åtvidaberg och en sökning i kyrkböckerna. Där upptäcktes inte bara ett tragiskt människoöde utan även en gåtfull anteckning gjord av församlingens präst. Upptäckten blev grunden till handlingen i Camilla Smedbergs romandebut ”Huset vid Kyrkgränd”. I det lokalhistoriska källmaterialet finner man inte bara en dörr till det förgångna utan här får man likt Sherlock Holmes bedriva spännande detektivarbete med allt letande och pusslande som undantagslöst uppstår.
Läsesalen, ca 20 min

Författarsamtal - Elnaz Baghlanian

Elnaz Baghlanian, författare och alumn från Linköpings universitet, utkom 2021 med boken "Prologer", en lyrisk berättelse om moderskap, arv och migration. Här möts Elnaz och Broula Barnohro Oussi, Fil.dr. och utvecklingsledare på Svenska Röda Korset i ett samtal om boken.
Dahlgrensviten, ca 45 min

Bildning, djäknar och kamp för kvinnors utbildning – guidad promenad

Linköpings guideklubb
Linköping har en lång tradition som skolstad. På 1200-talet startades utbildning för präster i domkyrkan. Följ med på en guidning i bildningens fotspår och möt några djäknar; Jöns Jacob Berzelius, Anders Ljungstedt och Tage Danielsson. Kampen för kvinnors utbildning startade på 1860-talet. Möt två engagerade lärarinnor; Ada Arvedsson och Jenny Wallerstedt, som också kämpade för kvinnlig rösträtt.
Biljett hämtas i receptionen, Samling utanför entrén, ca 60 min

16.00

Pokémon eller Just Dance? Popkultur på fritidshem

Lars Wallner, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
Minecraft, Melodifestival eller Magic the Gathering? De flesta av oss har en hobby eller ett intresse som vi delar med andra, men hur tar vi med oss detta till skolan eller fritidshemmet, och hur möts elever (och lärare?) med liknande intressen? I denna föreläsning pratar jag om hur elevers fritidsintressen kan fungera som bas för sociala relationer i fritidshemmets verksamhet.
Teschsviten, ca 20 min

Barn på flykt - förutsättningar i Sverige

Erica Mattelin, leg psykolog och doktorand Barnafrid, Linköpings universitet
Ta del av en presentation som fokuserar på barn på flykt och deras förutsättningar för hälsa och välmående. Presentationen kommer utgå utifrån forskningsprojektet ”Den långa resan” på Linköpings Universitet och berör barns utsatthet för våld, barn psykiska hälsa och utsatthet i Sverige.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

Humanism och humaniora i skolans vardag

Maria Fagerberg, författare, lärare och skolledare
Humanistiska ämnen ger kunskaper om människan förr och nu. Men humaniora är inte bara ämnen utan också en syn på människan och hennes värde. Dagens globaliserade samhälle bygger på mänskligt samspel och förmåga till komplex reflektion, därför är det nödvändigt att också jobba med elevernas kreativitet, nyfikenhet, lyhördhet och kommunikation – humanism och humaniora i skolans vardag.
Läsesalen, ca 20 min

16.30

Humorn i samtiden och samtiden i humorn – panelsamtal

Medverkande: Kalle Lind (diversearbetare i kulturbranschen), Cecilia Frode (skådespelare, allkonstnär och berättare), Joanna Doona (biträdande lektor i kommunikationsvetenskap, Lunds universitet).
Moderator: Mattias Ahlén, filmutvecklare, Film i Öst, Region Östergötland
Wallenbergsalen, ca 45 min

Museet och skolan – hur möts de?

Bodil Axelsson, professor i kulturarv, Linköpings universitet
Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef Samlingar och konservering, Östergötlands museum
David Ludvigsson, biträdande professor i historia, Linköpings universitet

Skolan och museet är två kunskapsinstitutioner som på olika sätt formar lärande kring det förflutna. Museernas pedagogik formas bland annat utifrån samlingarna, medan skolornas i stor utsträckning utgår från ämnesspecifika läroplaner och mål. Med ett särskilt fokus på museers utveckling av digitala resurser riktar vi ljuset mot utmaningar och möjligheter när museer och skolor närmar sig varandra.
Teschsviten, ca 20 min

Tullia d’Aragona: Kvinnlig kärleksfilosof

Johanna Vernqvist, universitetslektor i litteraturvetenskap, Linköpings universitet
År 1547 publicerade den remarkabla poeten och filosofen Tullia d’Aragona en filosofisk dialog om kärlek. Föreläsningen diskuterar detta nydanande verk med särskilt fokus på hur Aragona tydligt talade för kvinnors intellektuella förmågor och gick i direkt polemik med flera av samtidens och historiens auktoriteter.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

Vad vet konsten om politiken och demokratin?

Stefan Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet
Stefan Jonsson talar utifrån sin nya bok Den otyglade skönheten: 5 saker konsten vet om demokratin. Från opera till graffiti erbjuder estetisk gestaltning fantasi och komplexitet, den ger oss möjlighet att föreställa oss andra liv och alternativa samhällen, och den erbjuder vägar för handling och motstånd – det är den enkelriktande maktens motsats. Därför är konsten nödvändig för demokratin, i synnerhet idag, när demokratin står under hot från många håll.
Läsesalen, ca 20 min

Psykoterapeuter pratar böcker – Stoner av John Williams

Eva Bergstedt, frilansjournalist, samtalar med psykoterapeuterna Madeleine Cocozza och Rolf Holmqvist om romanen Stoner av John Williams. En klassiker som fick en renässans för några år sedan med topprecensioner. Romanen utspelar sig i universitetsmiljö för 100 år sedan.
Dahlgrensviten, ca 90 min

17.00

Oförklarligt eller oförklarat? Tankar om det övernaturliga på nätet och i media

Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef Samlingar och konservering, Östergötlands museum
Internets och medias framväxt har ofta kopplats samman med teknik och modernitet men de tankar och idéer som skildras och diskuteras i dessa fora har ofta betydligt äldre anor. Inte sällan har dessa kommit att bli diskussionsplattformar som bär tydliga spår av äldre tiders folktro. De åsikter som lyfts fram och diskuteras gör ofta vetenskapliga anspråk men vad är sant och vad är falskt? Följ med på en vandring i pseudovetenskapens ofta snåriga terräng.
Teschsviten, ca 20 min

Trump och Thunberg- är vi rädda för miljöpopulism? 

Johan Nordensvärd, universitetslektor i statsvetenskap, Linköpings universitet
I artikeln Populism as an act of storytelling: analyzing the climate change narratives of Donald Trump and Greta Thunberg as populist truth-tellers undersöker Johan Nordensvärd och Markus Ketola Trumps och Thunbergs narrativ, berättelser, om klimatförändringen. Populism är lite av ett skällsord men är miljöpopulism alltid något dåligt? Presentationen kommer att vidga vyerna och visa att populism är kanske ändå ett viktigt element för att få människor att delta i klimatdiskussionen.
Konferensrum Emelie Piper, ca 20 min

Miljöproblem i havsmonsterns värld

Emelie Fälton, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, Linköpings universitet och Polina Ignatova, COMPASS Hub postdoktor, inriktning historia, Linköpings universitet
Denna presentation kommer att bjuda in er till odjurens värld via Netflixs nya barnfilm Havsmonstret. Vi kommer att diskutera hur filmen tar upp viktiga miljöproblem så som tjuvjakt och förlust av biologisk mångfald genom dess porträttering av havsmonster. Dessutom kommer vi att belysa hur relationen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga framställs och förkroppsligas genom monstren och deras jägare.
Läsesalen, ca 20 min

17.30

Humanistisk humorism eller möjligen tvärtom – Kalle Lind

Wallenbergsalen, ca 45 min

19.00

Post Pines

Abstrakta projektioner möter atmosfäriska ljudlandskap och minimalistiska texter när duon Post Pines (Joakim Andersson och Julius Norrbom) bjuder in till audiovisuell konsert. Med albumet The Fall Issue, som släpptes ibörjan av pandemin, i ryggen är den elektroniska duon återigen redo att möta världen med sin egensinniga pop.

Lyssna här: https://open.spotify.com/artist/0fI9lmgkiLhqgiXm0a80tQ?si=KtaI3tvhSD2cYxY6Te5yYA

Wallenbergsalen, ca 60 min

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Projektgrupp

Per Stålebro, vik. avdelningschef Publik och lärande, Östergötlands museum

Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef  Samlingar och konservering, Östergötlands museum

Malin Forsling-Parborg, sakkunnig kultur, Linköpings kommun

Bodil Axelsson, professor, Linköpings universitet

Jesper Olsson, professor, Linköpings universitet

Malin Andersson, koordinator, Linköpings universitet

Alma Sönne, studentmedarbetare

Anna Friberg, Humtank

 

Samarbetspartners

Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

Östergötlands museum

Linköpings kommun

LiU Humanities

Humtank